Cine suntem?

Misiune

Misiunea noastră este să îmbunătățim calitatea vieții pe Pământ prin implementarea ideilor și proiectelor pe care le avem noi și cei care ni se alătură de-a lungul timpului.

Viziune

Viziunea noastră este o țară curată, care aplică cei 3 R (Redu — Refolosește — Reciclează), cu cetățeni educați, interesați de mediul înconjurător și un stil de viață sănătos, obținut prin sport și o alimentație sănătoasă.

Scop

Scopul principal al Asociaţiei este susținerea și promovarea evenimentelor culturale, sportive, sociale și pentru protecția mediului.
Alte obiective ale Asociaţiei sunt:
• apărarea, promovarea şi aplicarea principiilor dezvoltării sustenabile;
• protejarea mediului înconjurător;
• respectarea drepturilor omului şi a egalităţii între cetăţeni;
• organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, atât fizice cât și în mediul online, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
• elaborarea de proiecte și cercetări ştiinţifice;
• acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării personale, dezvoltării conştiinţei civice, protejarea mediului înconjurător precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viaţa publică;
• realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
• dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;
• derularea unor activităţi de sponsorizare/mecenat;
• dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;
• organizarea în regie proprie sau în colaborare cu alte instituţii publice şi organisme neguvernamentale de competiții sportive în scop social sau pentru promovarea unor sporturi;
• descoperirea, pregătirea, sprijinirea tinerilor cu aptitudini deosebite în diverse domenii, dar cu situaţie materială precară, prin iniţierea şi dezvoltarea unor programe care au ca scop acordarea de asistenţă şi sprijin financiar şi îndrumare de specialitate;
• organizarea de seminarii, conferințe, dezbateri, campanii de informare, campanii de promovare, sesiuni de comunicări, sesiuni de instruire, atât fizice cât și în mediul online;
• promovarea de colaborări şi schimburi de experienţă cu instituţii de cultură, artă şi educaţie din ţară şi din străinătate;
• promovarea culturii, a educaţiei şi a şcolii drept parte componentă vitală a vieţii noastre;
• promovarea culturii sub toate aspectele sale, pentru ca oamenii să îşi întoarcă din nou privirea către bunătate, către bun simţ și către semeni;
• promovarea valorilor sociale;
• promovarea respectării demnităţii umane şi a drepturilor universale ale omului, eliminarea tuturor formelor de discriminare culturală, etnică, lingvistică, religioasă, rasială sau sexuală;
• angajarea şi participarea tinerilor în proiecte ce vizează activităţi cu caracter profesional, cultural şi de angajare civică;
• ridicarea nivelului de cunoştinţe pe plan cultural, social şi uman al tinerilor din ţară şi din străinătate;
• participarea în număr cât mai mare a tinerilor la manifestările culturale ce vor avea loc, atât în calitate de participanţi cât şi de public;
• organizarea de şcoli de vară şi tabere de voluntariat şi alte forme de lucru în echipa în vederea soluţionării problemelor de mediu;
• dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului;
• promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg;
• crearea de oportunităţi pentru cetăţeni, companii şi autorităţi care să le permită să lucreze împreună în vederea rezolvării problemelor de mediu;
• promovarea unor politici publice favorabile mediului;
• alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.

Membrii

Patricia s-a alăturat acestui proiect din dorința de a vedea România curată, fără deșeuri aruncate în natură și ne este alături încă de la înființarea asociației
Alexandra este pasionată de sport și dorește să promoveze un stil de viață sănătos în rândul tinerilor, prin organizarea de evenimente sportive.
Ionuț își dorește ca cetățenii români să fie mai educați, să-i intereseze cultura românească și să promoveze sustenabilitatea în rândul tinerilor
Marian este o persoană care se descurcă în orice situație, pasionat de excursii în natură și lucru creativ, a venit alături de noi pentru a-și împărtăși cunoștințele și dezvolta proiectele în cadrul asociației.

Statut

Citește statutul asociației aici:

Ai vreo întrebare?

Contactează-ne!